.
arquitectura

UNIFAMILIAR
Habitatge Santa Cristina d'Aro

Habitatge unifamiliar aïllat.

Superfície 100 m² - Pressupost (PEM) 350.000 €

Habitatge el Clot (en curs)

Habitatge unifamiliar entre mitgeres.

Superfície 200 m² - Pressupost (PEM) 250.000 €

Habitatge Vilamajor

Habitatge unifamiliar aïllat prefabricat.

Superfície 150 m² - Pressupost (PEM) 250.000 €

Habitatge Penedès

Habitatge unifamiliar aïllat.

Superfície 250 m² - Pressupost (PEM) 250.000 €

Habitatge Roses

Estudis habitatge unifamiliar.

Superfície 120 m² - Pressupost (PEM) 250.000 €