.
arquitectura

SANITARI
CAP Viladecavalls (en curs)

Direcció d'Execució.

Superfície 1.000 m² - Pressupost 1.200.000 €

CAP Girona (en curs)

Projecte, Direcció d'obra, Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut.

Superfície 1.911 m² - Pressupost 2.100.000 €

CAP Roses (en curs)

Projecte, Direcció d'obra, Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut.

Superfície 1.911 m² - Pressupost 2.100.000 €

CAP Deltebre (en curs)

Projecte, Direcció d'obra, Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut.

Superfície 1.911 m² - Pressupost 2.100.000 € 
Correo
Acerca de
Instagram