.
arquitectura

PLURIFAMILIAR



Edifici Plurifamiliar Vilafranca del Penedès (en curs)

Edifici plurifamiliar de 2 habitatges, local i aparament.

Superfície 600 m² - Pressupost (PEM) 650.000 €

Habitatge Putxet BCN

Reforma interior completa d'habitatge existent.

Superfície 95 m² - Pressupost (PEM) 65.000 €

Habitatge Vilafranca del Penedès

Reforma interior i disseny d'interiorisme a habitatge unifamiliar.

Superfície 80 m² - Pressupost (PEM) 47.000 €

Habitatge Gòtic BCN

Reforma interior completa d'habitatge existent.

Superfície 50 m² - Pressupost (PEM) 40.000 €

Habitatge Sant Andreu BCN

Reforma interior completa d'habitatge existent.

Superfície 75 m² - Pressupost (PEM) 90.000 €

Habitatge Galvany BCN

Reforma interior completa d'habitatge existent.

Superfície 45 m² - Pressupost (PEM) 30.000 €

Façana Eixample BCN

Rehabilitació façana edifici Consell de Cent 145 de Barcelona.

Superfície 500 m² - Pressupost (PEM) 125.000 €

Edifici Cinca BCN

Reforma de vestíbul i caixa d'escala a habitatge plurifamiliar a Sant Andreu, Barcelona.

Superfície 120 m² - Pressupost (PEM) 8.000 €

Habitatge Eixample BCN

Reforma interior completa d'habitatge existent.

Superfície 30 m² - Pressupost (PEM) 12.000 €

Habitatge Santa Coloma de Gramenet

Reforma interior completa d'habitatge existent.

Superfície 90 m² - Pressupost (PEM) 50.000 €