.
arquitectura

ESPORTIU
Piscina Club Natació Sant Andreu - substitució coberta retràctil (en curs)

Direcció d'Execució.

Superfície 1.500 m² - Pressupost 500.000 €

Piscina municipal Santa Oliva

Direcció d'obra, Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut.

Superfície 750 m² - Pressupost 250.000 €

Pista Poliesportiva Olivella

Projecte.

Superfície 500 m² - Pressupost 100.000 €

Banys Termals El Safareig Caldes de Montbui

Projecte.

Superfície 1.000 m² - Pressupost 500.000 €