.
arquitectura

ESPAI PÚBLIC
Parcs Infantils Santa Perpètua de la Mogoda

Projecte, Direcció d'obra, Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut.

Superfície 300 m² - Pressupost 250.000 €

Urbanització entorn Vapor Santa Perpètua de la Mogoda

Direcció d'obra, Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut.

Superfície 1.500 m² - Pressupost 465.000 €

Avinguda Santa Oliva

Direcció d'obra, Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut.

Superfície 2.600 m² - Pressupost 185.000 €

Biosfera d'Urdaibai

Concurs.

Superfície - m² - Pressupost 15.000 €

 
Correo
Acerca de
Instagram