.
arquitectura

ADMINISTRATIU
Oficina atenció ciutadà Sant Celoni

Direcció d'obra.

Superfície 500 m² - Pressupost (PEM) 650.000 €

Ajuntament Monistrol de Montserrat

Projecte, Direcció d'obra, Direcció d'Execució i Coordinació de Seguretat i Salut.

Superfície 150 m² - Pressupost 120.000 €